Disclaimer

  • Blog kiye merupakan blog pribadi sing dikelola secara personal
  • Tulisan sing nang grup kiye ana sing asale saka sumber ketelu, nanging tetep disertakna sumbere.
  • Ketentuan kuwe juga berlaku kanggo materi penunjang liyane (misale: gambar, video, kutipan) sing ana nang blog cingire.id
  • Cingire.id ora ana niatan nyolong hak cipta.
  • Nek ana sing ora rila lan ngerasa materine dijiot tanpa ijin, bisa ngubungi lewat email meng adittp1234@gmail.com. Engko nang admine bakal dibusek.
  • Blog kiye diciptakna kanggo aweh informasi meng wong akeh, khususe sing pada mudeng bahasa ngapak.
  • Disclaimer kiye mungkin bakal berubah sesuai ketentuan anyar sing berlaku.