Presiden Jokowi Ngundhakna Gaji Anggota Polri, Paling Dhuwur Meh 6 Juta

Selasa, 19 Maret 2019 : 08:18
Yuh Waca


Bar gaji Pegawai Negeri Sipil sing wis diundhakna wingi, siki gilirane para anggota Polri sing gajine mundhak.

Presiden Joko Widodo wis resmi nandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 17 Taun 2019 tentang Perubahan Kedua Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomer 29 Taun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisisan Negara Republik Indonesia.

Nang njero PP kiye, pemrentah ngubah lampiran PP No.29 taun 2002 sing wis ping pira-pira diubah. PP mau terkahir diubah karo PP No. 32 taun 2015, sehingga dadi kaya sing wis tercantum nang lampiran sing dadi bagian sing ora terpisahkan kan PP No.17 taun 2019 kiye.

Nang PP sing mbene ditandatangani Presiden Jokowi, kiye geden-gedene gaji anggota Polri sing anyar.

Gaji paling endhep pangkat Bhayangkara II masa kerja 0 taun, maune Rp 1.565.200,- mundhak dadi Rp 1.643.500,-

Gaji paling dhuwur jajaran Tamtama, pangkat Ajun Brigadir Polisi masa kerja 28 taun, maune Rp 2.819.500,- mundhak dadi Rp 2.960.700,-

Gaji paling endhep jajaran Bintara pangkat Brigadir Polisi II masa kerja 0 taun maune Rp 2.003.300,- mundhak dadi Rp 2.103.700,-

Gaji paling dhuwur anggota Bintara Polri pangkat Ajun Inspektur Polisi I masa kerja 32 taun maune Rp 3.838.800,- mundhak dadi Rp 4.032.600,-

Gaji paling endhep jajaran Perwira Pertama, gaji paling endhep pangkat Inspektur Polisi II masa kerja 0 taun maune Rp 2.604.400,- mundhak dadi Rp 2.735.300,-

Gaji paling dhuwur pangkat Ajun Komisaris Polisi masa kerja 32 taun maune Rp 4.552.700,- mundhak dadi Rp 4.780.600,-

Gaji paling endhep jajaran Perwira Menengah pangkat Komisaris Polisi masa kerja 0 taun maune Rp 2.856.400,- mundhak dadi Rp 3.000.100,-

Gaji paling dhuwur pangkat Komisaris Besar Polisi masa kerja Rp 4.992.000,- mundhak dadi Rp 5.243.400,-

Gaji  paling endhep jajaran Perwira Tinggi pangkat Brigadir Jenderal Polisi masa kerja 0 taun maune Rp 3.132.700,- mundhak dadi Rp 3.290.500,-

Gaji paling dhuwur pangkat Jenderal Polisi masa kerja 32 taun maune Rp 5.646.100,- mundhak dadi Rp 5.930.800,-

Ketentuan-ketentuan mau pas karo PP mulai berlaku tanggal 1 Januari 2019.

Share :