Gaji PNS Mundhak, Kiye Daftare. Makmur Pokoke!

Sabtu, 16 Maret 2019 : 12:58
Yuh Waca

Kabar gembira kanggo para pegawe negri sipil, gajine bakal mundhak maning. Semoga bae mundhake gaji PNS mlaku sejalan karo kinerjane dadi tambah apik lan semangat ya lur?

Kanggo ningkatna daya guna lan hasil guna serta kesejahteraan pegawe negri sipil, pemerentah ngerasa nek mundhakna gaji pokok kuwe perlu.

Tanggal 13 Maret 2019 wingi, Presiden RI, Joko Widodo wis nandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Taun 2019 Tentang Perubahan ke-18 atas Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Nang njero Peraturan Pemerintah mau dijelasna, ngubah lampiran II Peraturan Pemerintah Nomer 7 Taun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sing wis ping pira-pira diubah, ubahan sing keri karo Peraturan Pemerintah Nomer 30 Taun 2015. Ketentuan sing dimaksud mulai berlaku nang tanggal 1 Januari 2019.

Nang lampiran juga disebutna daftar gaji PNS sing anyar saben golongan.


  • Gaji paling endhep golongan I/a masa kerja 0 taun maune Rp 1.486.500 mundhak dadi Rp 1.560.800.
  • Gaji paling dhuwur PNS golongan IV/2 masa kerja lewih kan 30 taun maune Rp 5.620.300 mundhak dadi Rp 5.901.200.
  • Gaji paling endhep golongan II/a masa kerja 0 taun maune Rp 1.926.000 mundhak dadi Rp 2.022.200.
  • Gaji paling dhuwur golongan II/d masa kerja lewih kan 33 taun maune Rp 3.638.200 mundhak dadi Rp 3.820.000.
  • Gaji paling endhep golongan III/a masa kerja 0 taun maune Rp 2.456.700 mundhak dadi Rp 2.579.400.
  • Gaji paling dhuwur golongan III/d masa kerja lewih kan 32 taun maune Rp 4.568.000 mundhak dadi Rp 4.797.000.
  • Gaji paling endhep golongan IV/a masa kerja 0 taun maune Rp 2.899.500 mundhak dadi Rp 3.044.300.
  • Gaji paling dhuwur golongan IV/e masa kerja lewih kan 32 taun maune Rp 5.620.300 mundhak dadi Rp 5.901.300


Data-data kemundhakan gaji PNS sing anyar dijiot saka kontan.co.id.
Share :